Παρακολουθήστε - Ακούστε - Πρακτική στον χώρο σας. 

 

Σεμινάρια για επαγγελματίες:

 

Μάθετε μέσα απο τα σεμινάρια όλα τα μυστικα που θα θέλετε για την:

 • Καλύτερη Διαχείρηση των Πρατηρίων

 • Αύξηση Πωλήσεων Ορυκτέλαιων

 

Σεμινάρια για ιδιώτες:

 

Μάθετε μέσα απο τα σεμινάριων όλα τα μυστικα που θα θέλετε για την:

 • Παραλαβή Πετρελαίου Θέρμανσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια που μπορείτε να διοργανώσετε στον χώρο σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Προγραμματίστε μια Διδακτική συνεδρία σήμερα! 

Τηλεφωνήστε τώρα: ​210 60 16 043

 

 

1. Σεμινάρια Διαχείρισης Πρατηρίων

 

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντική επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των εργαζομένων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

 

Στις μέρες μας, η δια βίου εκπαίδευση των εργαζομένων είναι απόρροια μιας σειράς από σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές και στην τεχνολογία.

 

Η προσέγγιση μας για την εκπαίδευση εστιάζεται κυρίως στη δημιουργία ενός ασφαλούς  περιβάλλοντος εργασίας, που θα περιέχει το στοιχείο της πρόκλησης και θα δίνει την ευκαιρία στο ανθρώπινο δυναμικό να αναπτύξει τις ικανότητες και τις τεχνικές του, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις και στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

 

Με κατεύθυνση τα παραπάνω, η Εταιρεία υλοποίησε προγράμματα για όλο το ανθρώπινο δυναμικό της με αντικείμενα εκπαίδευσης που αφορούσαν:

 

 • Διοικητικές ικανότητες , management και marketing

 • Εμπορικά και οικονομικά θέματα

 • Διαχείριση Ασφάλειας       

 • Ειδικά Θέματα


Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτικές, μέσω των οποίων επιδιώκει τη βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των στελεχών της επιχείρησης με την παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης μεταπτυχιακού ενδιαφέροντος ή ανοικτού πανεπιστήμιου, την συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες,  ενώ μέσω των συνδρομών αποσκοπεί στη διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης της γνώσης και της επιστήμης.

 

Συνεχίστηκε η εκπαίδευση του προσωπικού των εγκαταστάσεων σε θέματα της υγιεινής και ασφάλειας, πυρασφάλειας, πρώτων βοηθειών, ασφαλής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

 

 

Αξιόπιστη πηγή γνώσης

465 εργαζόμενοι

815 συμμετοχές

Το 2008, οργανώθηκαν 120 σεμινάρια ( 95 Ενδοεπιχειρησιακά και 25 Διεπιχειρησιακά), στα οποία πήραν μέρος 465 εργαζόμενοι με 815 συμμετοχές και οι συνολικές εκπαιδευτικές ώρες ανήλθαν στις 2.980.

2. Σεμινάρια Πωλήσεων Ορυκτελαίου

 

Μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη έχετε σχετικά με την διοργάνωση και την παράδοση σεμιναρίων στο χώρο σας. Η δική σας εκπαίδευση καθώς και του προσωπικού της επιχείρησής σας είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την επιτυχία σας και δεν θα πρέπει να παραλείπεται. Οργανώνοντας σεμινάρια στην επιχείρησή σας ενισχύετε αποτελεσματικά τις ικανότητες του προσωπικού σας και βελτιώνετε την αποτελεσματικότητά τους.Παρέχουμε εξειδικευμένα ενδοεταιρικά σεμινάρια στα παρακάτω θέματα:

 

 • «Επαγγελματισμός». Πώς να γίνετε επαγγελματίες και να                                                                           δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα για την επιχείρησή σας.

 • "Σεμινάρια πωλήσεων". Πώς είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος                                                                                                   να πουλάτε

 • "Σεμινάριο Ηγεσίας". Πώς να παρακινείτε τους ανθρώπους                                                                                                           να παράγουν περισσότερο.

 • «Πελάτες». Πώς να ξεχωρίζετε τους πελάτες ώστε να τους                                                                                               εξυπηρετείτε με τον αντίστοιχο τρόπο

 

 

 

3. Σεμινάρια Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης

 

Μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη έχετε σχετικά με την διοργάνωση και την

παράδοση σεμιναρίων στο χώρο σας. Η δική σας εκπαίδευση καθώς και του προσωπικού

της επιχείρησής σας είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την επιτυχία σας και δεν

θα πρέπει να παραλείπεται. Οργανώνοντας σεμινάρια στην επιχείρησή σας ενισχύετε

αποτελεσματικά τις ικανότητες του προσωπικού σας και βελτιώνετε την

αποτελεσματικότητά τους. Παρέχουμε εξειδικευμένα ενδοεταιρικά σεμινάρια στα

παρακάτω θέματα:

 

 1. Ογκομέτρηση Δεξαμενής

 2. Μέτρηση παραδιδόμενης ποσότητας

 3. Μέτρηση μέσω μετρητή δεξαμενής

 4. Μέτρηση μέσω μετρητή βυτιοφόρου

 5. Συντήρηση και καθαρισμός

 6. Πλαστικές δεξαμενές

 

 

 

 • Stavrou OE Facebook

© 2020 by stavrou servises